Stacja poboru i monitoringu ścieków PP 2002M  zintegrowana z przetwornikami do pomiaru odczynu pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redoks, ChZT oraz temperatury

PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów pH, cond, oxy, redoks, ChZT.
Stacje poboru i monitoringu ścieków PP 2002M łączą w sobie funkcję automatycznego aparatu do poboru prób oraz monitoringu parametrów fizykochemicznych ścieków. Urządzenia mogą być zintegrowane z przetwornikami do ciągłego pomiaru parametrów takich jak odczyn pH, potencjał redoks, przewodność elektryczna, ChZT, tlenu rozpuszczonego oraz temperatury. Urządzenie można również wyposażyć w modem GPRS, dzięki czemu użytkownik zyskuje zdalną kontrolę oraz wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do podglądu parametrów jest możliwy poprzez komputer lub smartfon. Istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków oraz alarmach. Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek.Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z urządzeniami pomiarowymi możliwa jest pełna kontrola parametrów fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.

Zastosowanie:

  • Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
  • Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
  • Monitoring sieci kanalizacyjnej
  • Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
  • Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)

POBIERAKI PRZENOŚNE - ULOTKA INFORMACYJNA

tel. 500 059 768

Menadżer Produktu - Mateusz Dziuba

Zostań naszym partnerem

Nowe pole

4 + 3 =

pol-eko-logo-sm

Dane firmy