Aparat PP 2002M ze zintegrowanymi przetwornikami do monitorowania pH, cond, oxy, redoks, ChZT

PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów pH, cond, oxy, redoks, ChZT.
Dzięki połączeniu aparatu do poboru prob z miernikami możliwa jest pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może być podana wnikliwej analizie chemicznej.
Opcjonalnie PP2002M można wyposażyć w modem GPRS/GSM, umożliwiający powiadomienie SMS-em o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Zastosowanie:

  • Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
  • Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
  • Monitoring sieci kanalizacyjnej
  • Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
  • Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)

POBIERAKI PRZENOŚNE - ULOTKA INFORMACYJNA

tel. 500 059 768

Menadżer Produktu - Mateusz Dziuba

Zostań naszym partnerem

Nowe pole

14 + 10 =

pol-eko-logo-sm

Dane firmy