Pomiary online WTW

wtw-logo

System do ciągłego monitoringu i kontroli procesu IQ Sensor Net 2020 XT

Dzięki systemowi 2020XT można zainstalować do 20 sensorów jednocześnie. Można także dodawać nowe sensory i punkty pomiarowe w dowolnym czasie oraz w łatwy sposób wymieniać podzespoły układu. System 2020XT to rozwiązanie typu „podłącz i mierz”, pozwalające precyzyjnie i wydajnie monitorować cały proces i kontrolować do w sposób ciągły.

Cechy systemu 2020XT:

 • do 20 cyfrowych sensorów w dowolnej kombinacji
 • łatwa, intuicyjna rozbudowa i przebudowa układu
 • centralne zasilanie dla całej sieci
 • możliwość wyposażenia układu w praktycznie każdą liczbę wyjść przekaźnikowych i prądowych
 • komunikacja radiowa, przez modem, Bluetooth, protokoły PROFIBUS, MODBUS, RS-232
 • wygodna sygnalizacja diodą LED
 • łatwa integracja z istniejącymi instalacjami
iq-sensor-net-2020-xt

IQ Sensor Net 182

Systemy IQ Sensor Net 182, 182 XT oraz 182 XT-4 są modularnymi układami pomiarowymi dostosowanymi do wielu aplikacji. Układy te umożliwiają łatwe przyłączanie różnych sensorów w dowolnym momencie oraz wykonywanie ciągłych pomiarów parametrów fizykochemicznych wody i ścieków.

Cechy systemu 182:

 • możliwość podłączenia od 1 do 4 dowolnych sensorów cyfrowych
 • dwużyłowy kabel dostarczający zasilanie oraz umożliwiający wymianę danych
 • czyszczenie ultradźwiękowe niektórych sensorów
 • zintegrowana ochrona odgromowa wszystkich komponentów
 • wyjścia analogowe lub cyfrowe, przekaźniki
 • 36 miesięcy gwarancji
iq-sensor-net-182

IQ Sensor Net 182

Wszystkie cyfrowe sensory IQ Sensor Net są wytrzymałe i niezawodne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań wodno-ściekowych. Sensory pamiętają lokalizację, dzięki czemu można je łatwo przenosić. Sensory można także przełączać pomiędzy różnymi trybami pomiarowymi, bez konieczności zmiany okablowania. Wymiana? Bardzo prosta: odkręcenie starego, a w jego miejsce podłączenie nowego sensora

Mierzone parametry

temperatura, zawartość tlenu rozpuszczonego (optycznie lub elektrochemicznie), pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, mętność,
gęstość/stężenie osadu, poziom osadu, azot amonowy, azot azotanowy, potas, ortofosforany, ChZT, OWO, RWO, SAC, BZT

iq-sensor-net-182

tel. 500 059 768

Menadżer Produktu - Mateusz Dziuba

Zostań naszym partnerem

Nowe pole

14 + 1 =

pol-eko-logo-sm

Dane firmy