Stacja Zlewna ścieków Feko+

Stacja zlewna ścieków zapewnia odbiór ścieków, pomiar koncentracji zanieczyszczeń (ChZT, pH, stężenie gęstości, przewodność a także temperaturę – wykorzystanie technologii Memosens). Urządzenie zapewnia także rejestrację danych dotyczących dostawy zanieczyszczeń z możliwością ich późniejszego przesłania poprzez Ethernet.

Stacja zlewna produkcji POL-EKO-APARATURA jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałego nadzoru i obsługi. Wymagany jest tylko okresowy serwis. Stacja zlewna może być dodatkowo wyposażona w urządzenia do separacji lub rozdrabniania podanych zanieczyszczeń.

Stacje FEKO+ spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576)

=

Kontenery ze stali nierdzewnej

=

Mechaniczna wentylacja

=

Precyzyjne pomiary fizykochemiczne  ścieków oraz przepływu Endress+Hauser 

=

Pomiary dodatkowe

  • Gęstość
  • ChZT
  • Redox
=

Podłoga wykonana z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej

monitoring-stacje-zlewne

MONITORING

– Ethernet

– Profibus

– MODBUS RTU

– MODBUS TCP

rozdrabniacz-dla-stacji-zlewnych

MACERATOR

Rozdrabniacz frezowy zalecany do montażu w stacjach ustawionych na sieci kanalizacyjnej

sito-z-prasa-do-skratek

SITO Z PRASĄ

do montażu w stacjach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni

aparat-do-poboru-prob

APARAT DO POBORU PRÓB

może pobierać próby losowo, ze wszystkich zrzutów od konkretnego Klienta, po przekroczeniach

system-neutralizacji-odorów

SYSTEM NEUTRALIZACJI ODORÓW

zalecany do montażu w stacjach ustawionych na sieci kanalizacyjnej 

lapacz-kamieni-do-stacji-zlewnych

ŁAPACZ KAMIENI 

zabezpiecza ciąg spustowy przed zapchaniem częściami stałymi

Jak stacje zlewne FEKO+ działają w praktyce?

R

Każdy z uprawnionych użytkowników stacji zlewnej otrzymuje elektroniczny identyfikator RFiD w formie breloka zbliżeniowego. Gdy użytkownik będzie próbował uruchomić stację, system sprawdzi jego obecność w bazie danych. Pomyślna weryfikacja zapewnia rozpoznanie klienta, określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór dostępnych miejsc z bazy danych) a także potwierdza możliwość zrzucenia nieczystości.

Jeżeli procedura rozpoznania klienta zakończy się pozytywnie, zasuwa pneumatyczna otwiera się i dostawca może rozpocząć procedurę zrzucania ścieków. Spływ ścieków odbywa się w pełni grawitacyjnie. W procesie zakończenia zrzutu, zasuwa pneumatyczna zamyka się, a cały układ jest płukany.

Na zakończenie procesu zrzutu klient otrzymuje wydrukowany kwit będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy wraz z opisem mówiącym o nazwie dostawcy, godzinie dostawy, adresie posesji, pH, temperaturze a także ilości dostarczonych ścieków.

Oprogramowanie do obsługi stacji zlewnej

R

Oprogramowanie służące do sczytywania danych ze stacji zlewnej a także ich archiwizacji, oparte jest o system operacyjny czasu rzeczywistego – Windows Embedded.
Stacja zlewna posiada również wbudowaną bazę danych opartą o system MS SQL SERVER 2014 Express. Baza danych posiada zbiór informacji odnośnie wszystkich ulic, na terenie których docelowo będzie działać

Pełna archiwizacja danych stacji zlewnych FEKO+

R

Dane zebrane w pamięci stacji zlewnych zostają przesłane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków poprzez infrastrukturę Ethernet.
Przesłane dane umożliwiają szybkie przeszukiwanie bazy danych pod kątem opróżniania zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.

Jedna licencja na wiele komputerów – aplikacja kliencka może być zainstalowana na wielu komputerach pracujących w danej sieci, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych

Stacje zlewcze FEKO+  ChZT

R

Parametr ChZT służy do określenia poziomu ładunku organicznego w ściekach dowożonych.

Jest także jednym z głównych parametrów rozliczania pomiędzy firmami dostarczającymi ścieki a wodociągami.

W produkowanych przez naszą firmę stacjach zlewnych Feko+ stosowane są sondy spektralne pozwalające na pomiar ChZT on-line.

W celu wyeliminowania możliwości zakłócenia pomiaru poprzez zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach dowożonych, po każdorazowym spuście ścieków okno pomiarowe sondy jest czyszczone sprężonym powietrzem, wodą oraz ultradźwiękami, których zadaniem jest usunięcie tłuszczów ze szczeliny pomiarowej.

Opcjonalnie stacja zlewna może zostać wyposażona w automatyczny aparat do poboru prób ścieków dowożonych. Urządzenie może zostać tak skonfigurowane, by po przekroczeniu dopuszczalnego zakresu ChZT została pobrana próba, która może zostać poddana analizie w laboratorium.

Wyniki laboratoryjne mogą służyć jako podstawa do naliczenia kar dostawcom ścieków za przekroczenia dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.

stacja-zlewna-feko-dane-techniczne

Jedna z naszych najnowszych realizacji na Białorusi.

Stacja zlewna ścieków dowożonych FEKO+, która została zainstalowana w miejscowości Luninec na Białorusi. Stazja zlewcza nieczystości płynnych została wyposażona między innymi w stacjonarny aparat do poboru prób, podgrzewany łapacz kamieni, sito z prasą do skratek oraz pomiary Endress+Hauser (pH, przewodność, temperatura, przepływ).

Więcej o tej realizacji w lokalnych mediach oraz na www.pol-eko.com.pl.

Oprogramowanie FEKO+ dla stacji zlewnych

program-feko-plus
R

Oprogramowanie FEKO+ stanowi integralną część wraz ze stacją zlewną FEKO+.
Program pozwala na zdalną kontrolę stacji FEKO+, a także:

  • generowanie raportów na podstawie przesłanych ze stacji danych
  • ustawienie i modyfikację parametrów stacji
  • zdalną aktualizację oprogramowania
  • harmonogram kontroli przewoźników
  • tworzenie bazy danych posesji z szambami, z możliwością grupowania na osiedla i miejscowości
  • analizę statystyczną danych
  • generowanie automatycznych raportów o rozbieżności, na przykład posesji z których dostarczono mniejszą lub większą ilość ścieków od poprzednio zakładanej

tel. 500 059 768

Menadżer Produktu - Mateusz Dziuba

Zostań naszym partnerem

Nowe pole

14 + 9 =

pol-eko-logo-sm

Dane firmy